Панченко Тетяна Іванівна

Резюме

Асистент кафедри

 Навчання та спеціалізація:

Закінчила наукову магістратуру Вінницького національного технічного університету в 2011 році за спеціальністю 8.070801 – "Екологія та охорона навколишнього середовища". Отримала диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища з відзнакою.

З 1 листопада 2012 р. по 31 жовтня 2015 р. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека».

 Виробнича діяльність:

2011-2012 рр. – старший лаборант кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.

З 2012 р. – асистент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.

З 2017 р. – асистент кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету (додатково).

 Область наукових інтересів:

Екологічно безпечне комбіноване вилучення d- та f- металів із промислових відходів. Синтез та властивості гетерометалевих комплексних сполук. Комплексні сполуки з N-, O-, S- вмісними органічними лігандами, як вторинна технічна сировина. Напівпровідники та високотемпературні надпровідники структури перовскіту.

 Публікації:

Автор 30 наукових праць, у тому числі 2 статті у фаховому виданні з переліку ВАК України, 2 статті опубліковані в журналі «Chemistry & Chemical Technology», який входить в наукометричну базу даних Scopus, учасниця науково-технічних конференцій.