Панченко Тетяна Іванівна

Резюме

Старший викладач кафедри

 Навчання та спеціалізація:

Закінчила наукову магістратуру Вінницького національного технічного університету в 2011 році за спеціальністю 8.070801 – "Екологія та охорона навколишнього середовища". Отримала диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища з відзнакою.

З 1 листопада 2012 р. по 31 жовтня 2015 р. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека».

15 травня 2019 р. захистила кандидатську дисертацію “Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук деяких               3d-металів з N,N'-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом” у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України (м. Львів) за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук.

 Виробнича діяльність:

2011-2012 рр. – старший лаборант кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.

З 2012 р. – асистент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.

З 2017 р. – асистент кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету (додатково).

З 01.09.2019 р. – старший викладач кафедри хімії та хімічної технології і екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету (додатково).   

 Область наукових інтересів:

Синтез та властивості гетерометалічних комплексних сполук. Комплексні сполуки з N-, O-, S- вмісними органічними лігандами, як вторинна технічна сировина. Напівпровідники та високотемпературні надпровідники структури перовскіту.

 Публікації:

Автор понад 43 наукових праць, у тому числі 7 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України, 3 статті опубліковані в журналах, які входять в наукометричну базу даних Scopus, учасниця науково-технічних конференцій.